Spørgsmål & Svar
 
Seneste nyt
Seneste nyt
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 


 

Spørgsmål

Din regning og betaling

Hvordan lærer jeg at forstå min elregning?

Din elregning kan rigtig nok være svær at læse og forstå. Dele af elregningens indhold og opbygning er bestemt af myndighederne for at sikre, at du som kunde bliver oplyst om alle omkostninger forbundet med din elleverance.
Få her en forklaring på de enkelte poster på elregningen.

Jeg skal flytte, men har fået en regning, hvad skal jeg gøre?

Hvis du står og skal flytte og lige har modtaget en aconto regning, betaler du bare regningen, som du plejer. Vi modregner beløbet i flytteopgørelsen og sender pengene retur, hvis det viser sig, at vi har opkrævet for meget.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Det er nemt at tilmelde din regning til betalingsservice. Du tilmelder dig betalingsservice via din bank eller netbank eller her. De oplysninger du skal bruge, står nederst på indbetalingskortet på din elregning. Tilmeld dig her.

Hvordan framelder jeg mig Betalingsservice?

Hvis du ønsker at opsige din betalingsaftale, skal du meddele det til din bank. Hvis en betalingsaftale opsiges, og en regning står til opkrævning på Betalingsserviceaftalen, skal du blot huske at betale regningen på anden vis, da RAH ellers sender en rykker.

Hvad er a conto for noget – og hvad betyder ordet egentlig?

Ordet ’Aconto’ kan oversættes med ’løbende regning’, ’på forskud’ eller ’afdragsvis’. Kort sagt betyder aconto, at du betaler et fastsat beløb på forskud. Dit forbrug vil blive opgjort en gang om året, og her vil RAH opgøre, om du har brugt mere, end hvad du har betalt i aconto og dermed skal betale ekstra – eller om du har brugt mindre og skal have penge tilbage.

Hvad er elprisen i dag?

Din elpris afhænger af, hvilket el-produkt du har valgt. Du kan se, hvilket produkt du har på din regning. Du kan se de aktuelle priser på dit el-produkt her på hjemmesiden.

Hvordan afregnes jeg for nettariffen fra mit netselskab?

Som din el leverandør sender vi èn samlet faktura på strømmen, nettariffen (fra dit netselskab) og afgifter (fra staten):

 • El-handelsselskabet er det selskab, som sælger strømmen til dig. Du kan frit vælge, hvilket el-handelsselskab du ønsker. På www.elpris.dk kan du finde informationer om, hvilke elselskaber du kan vælge.
 • Netselskabet ejer og vedligeholder elnettet i dit område, og det er også det selskab, der transporterer el ud til dig.

Hvordan beregner I mit acontobeløb?

Hvis du får fire årlige regninger, er acontobeløbet en fjerdedel af sidste årsforbrug. Sagt på en anden måde: Vi tager udgangspunkt i sidste års forbrug og deler det ligeligt ud på det antal regninger, du modtager i det efterfølgende år.

Aflæsninger

Kan jeg få en ekstraordinær opgørelse? 

Ja, du kan godt bestille en ekstraordinær opgørelse. For at RAH kan levere en opgørelse, skal vi bruge en aflæsning af elmåleren. Dette sker ved, at du som kunde oplyser målerstanden. RAH forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr. Gebyret opkræves til dækning af de udgifter, der er forbundet med opgørelse.

Aflæser jeg selv, eller kommer I ud?

Som udgangspunkt aflæser du som kunde selv. RAH er dog i gang med opsætning af fjernaflæste målere hos samtlige kunder. Når dette er sket hos dig, vil målerstanden automatisk kunne hentes.

Vælg det rigtige el-produkt.

Vil du have sikkerhed for en fast pris?

Det får du ved at vælge RAH FAST-ENERGI. Så kender du dine udgifter på forhånd. Du betaler en fast pris pr. kWh i hele den valgte periode – uanset hvordan elprisen udvikler sig. Prisen låses i en periode på mindst 12 måneder. Læs mere her.

Vil du have den laveste pris?

RAH SPOT-ENERGI er for dig, der vil udnytte markedssvingningerne fuldt ud. Erfaringerne viser, at SPOT-ENERGI er den billigste måde at købe el på. Prisen fastsættes dagligt på baggrund af udviklingen på el-børsen Nord Pool. Du løber en højere risiko – til gengæld vil du kunne få din el billigere, når markedsprisen er lav. Læs mere her.

Har du ikke aktivt valgt elprodukt, og er i tvivl om, hvad du har i dag?

Har du endnu ikke taget et aktivt valg om, hvem der skal levere strøm til din bolig, får du automatisk forsyningspligtig el. I så fald får du et produkt, der kontrolleres af Energitilsynet, og hvor prisen følger Energitilsynets beregninger. Prisen på forsyningspligtig el låses fast kvartal for kvartal og afspejler altid prisudviklingen på el i det foregående kvartal. Det vil sige, at du får en gennemsnitspris. Ønsker du et produkt der ligner det du har i dag, vil vi anbefale, at du vælger RAH SPOT-ENERGI.

Mit forbrug.

Hvilke apparater er ”dyre” i strøm?

Her er eksempler på nogle typiske energi slugere i hjemmet:

El-gulvvarme, Affugter, Espressomaskine, Spillekonsol, Nyt plasma-tv, Større hobbyværktøj, Akvarium, Havefontaine/filter/pumpe, Terrassevarmer, Håndklædetørrer.

Er dit elforbrug højt?

Få gode spareråd her.

Hvad er et aftagenummer – og hvor finder jeg det?

Hvert enkelt målested/installation i Danmark har et unikt nummer (aftagenummer). Aftagenummeret består af 18 cifre og fremgår af elregningen. Aftagenummeret skal du bruge i forbindelse med et eventuelt leverandørskifte, hvor du skal oplyse det til den nye elleverandør.

Hvordan skifter jeg el-leverandør?

Takket være det frie elmarked kan du frit skifte elselskab og således sikre dig den billigste el. At skifte er enkelt. Du skal kun henvende dig ét sted, nemlig ved den ønskede nye leverandør af fri el. Vil du fx skifte fra et andet selskab til RAH Elhandel A/S, kontakter RAH dit nuværende elselskab og sørger for overflytningen. Læs mere her. Du indgår en aftale med den nye leverandør af fri el over en bestemt periode på fastlagte betingelser. Den nye leverandør skal bruge dit aftagenummer, som står på elregningen. Elektriciteten kommer via de samme ledninger og via samme netselskab mv. som tidligere, ligesom du stadig vil modtage langt den største regning fra det lokale netselskab, der også skal opkræve tariffer og afgifter til staten og til den systemansvarlige (Energinet.dk). Det er kun betalingen for den frie el, der fremover skal ske til den nye leverandør. Der skal ske en måleraflæsning (ofte selvaflæsning) på dagen for leverandørskiftet.

Hvordan undgår jeg unødigt elforbrug?

Her er et par tips:

 • Brug elspareskinner – de slukker automatisk for tilsluttet udstyr, når de ikke er i brug.
 • Skift til anbefalede A-pærer.
 • Køb A-mærkede hvidevarer ved nyanskaffelse.
 • Brug dagslysstyring og bevægelsessensorer — de tilpasser automatisk lyset efter behovet.
 • Gå efter bærbare computere og fladskærme, når du køber nyt. De bruger typisk kun halvt som meget el.

Få flere energispareråd her.

Hvorfor har jeg så højt et elforbrug?

Hvis elregningen er blevet for høj, eller du kan se, den stiger, kan der være flere årsager:

 • Nogle gamle apparater er begyndt at bruge mere el.
 • Husstanden har fået flere apparater.
 • Apparaterne anvendes hyppigere eller på en anden måde, fx ved familieforøgelse.
 • Boligen bruges også som arbejdsplads (hjemmekontor, erhverv i egen bolig).

Få også flere energispareråd her.

Hvor kan jeg spare?

Lån en elmåler – et lille apparat, du kan sætte på et elektrisk apparat og måle, hvor meget strøm det bruger. Elmåleren kan du fx låne hos RAH. Få flere gode energispareråd her.

Hvad kan jeg selv gøre for at bruge mindre strøm?

Start med at få overblik over forbruget, dine elvaner og husets elapparater. Brug nedenstående forslag – eller tag kontakt til www.husetsenergi.dk, hvor du kan få konkret vejledning af en energirådgiver.

 1. Aflæs måleren hver dag i en kortere periode og følg herefter elforbruget ugentligt.
 2. Lav en liste med alle el-apparater i husstanden. Lån en elmåler hos RAH, og mål elforbruget på de apparater, der er relevante. Vurdér, om der er apparater, der med fordel kan udskiftes – spørg energirådgiveren.
 3. Vurdér, om der er apparater, der kan bruges anderledes.
 4. Vurdér behovet for apparaterne.

Få flere energispareråd her.

Hvad betyder standby-forbrug for mig?

Mange apparater står typisk på standby året rundt og ender faktisk med at bruge langt mere strøm på standby, end når de er i brug. I et almindeligt udstyret hjem kan det hurtigt løbe op i 400 kWh om året. Og har man mange apparater på standby, kan det beløbe sig til 1000 kWh eller mere. Sluk derfor helt for apparaterne, når de ikke er i brug. Her er mange kroner at spare –for hver kWh, du reducerer dit forbrug, sparer du cirka 2 kr.

Hvor meget kan jeg spare?

Her er et par eksempler:

 • Hvis du vasker tøj ved 30-40 grader i stedet for 60, vil el-besparelsen være 40-50%.
 • Køle- og fryseskabe er de store energislugere. Den fornuftige temperatur i køleskabet er +5 °C og i fryseren -18°C. For hver grad, temperaturen sænkes, stiger elforbruget med 2-5%.
 • Sluk for apparater, der ikke er i brug. Enten på apparatets afbryder eller på kontakten. Du sparer nemt 500 kr. om året.

Få flere energispareråd her

Flytning

Jeg skal flytte. Hvordan skal jeg forholde mig?

Som elkunde hos RAH Elhandel A/S skal du selv til- og framelde dig ved flytning. Du hæfter for forbrug indtil den dato, du har meldt, at flytningen sker. Du kan tidligst melde flytning to måneder før du flytter og vi skal have din flytteanmeldelse senest 3 hverdage før. Meld flytning her.

Hvad sker der, hvis jeg ikke framelder mig el ved flytning?

Hvis RAH ikke modtager en framelding fra dig, og ikke er bekendt med ny kunde på adressen, fortsætter opkrævningen efter gældende pris, indtil den dato netadgangen frameldes. Sagt på en anden måde, så hæfter du for forbruget indtil gyldig flyttedato er oplyst til RAH. Fraflytning skal ske med mindst 3 dages varsel. Meld flytning her

Jeg har ikke lavet en el-aftale – hvor skal jeg så melde flytning?

Er du i tvivl om, hvilken elleverandør du har, så kig på din regning. Det er denne, du skal melde flytning til. Meld flytning her

Hvad sker der med min el-aftale, hvis jeg flytter i aftaleperioden?

Du skal melde flytning til din elhandler – altså hos den, du har indgået en aftale med. Du vil typisk blive tilbudt at flytte din eksisterende aftale med til din nye bopæl. Meld flytning her 

 
Seneste nyt
Seneste nyt
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Seneste nyt
Seneste nyt
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 

Kontakt os via formular

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes , i formatet email@firmanavn.dk
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes
 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med seneste nyheder og aktuelle tilbud
 

Vigtig information til dig!

Sammen er vi stærkere for dig...

Sammen er vi stærkere for dig...

RAH Elhandel A/S og MES Elhandel A/S

fusioner til gavn for dig

Læs mere