Din regning
 
Seneste nyt
Seneste nyt
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 


 

Forstå din årsopgørelse og acontoregning

Se her et eksempel med forklaring på din årsopgørelse og acontoregning.

Alt om aconto

Dit samlede acontobeløb er baseret på dit forventede årsforbrug. Dit forventede årsforbrug er dit netselskabs bedste bud på, hvor meget el der vil blive brugt i din bolig i løbet af de næste 365 dage efter senest registrerede måleraflæsning. Desuden gælder det, at:

  • hvis du lige er flyttet ind, vil dit forventede årsforbrug det første år svare til det elforbrug, den tidligere ejer/lejer havde.
  • hvis du er flyttet ind i en ny bolig, hvor der ikke før har været et elforbrug, skønner dit netselskab et forventet årsforbrug gældende for det første år.

Du vil  betale dit samlede acontobeløb over fire acontoregninger, der hver især dækker tre måneders elforbrug. Den første acontoregning - der dækker perioden umiddelbart efter årsopgørelsen - opkræves sammen med årsopgørelsen.

Sådan regner vi dit acontobeløb ud

Eksempel på beregnet acontoregning for perioden 01.01.2017 til 31.03.2017 (91 dage).

Forventet elforbrug 4.500 kWh om året/365 x 91 dage 1.122 kWh
Elprisen 1.122 kWh * 32,64 øre/kWh 366,22 kr.
Abonnement  3 måneder * 12,50 kr.   37,50 kr.
Acontoregning inkl. moms **   403,72 kr.

*De 32,64 øre/kWh er prisen for RAH SPOT ENERGI fra marts 2017.

** Ud over elprisen og abonnement til RAH Elhandel A/S opkræver vi også transportbetaling og abonnement fra dit netselskab samt afgifter til staten.

Skal dit acontobeløb justeres?

Hvis du mener, at dit forventede årsforbrug ikke svarer til dit reelle elforbrug, er du velkommen til at skrive til os på email: elhandel@rah.dk eller ringe på 96 74 22 33 med dine aflæsninger. På baggrund af dine nye aflæsninger vil vi genberegne dit forventede årsforbrug og justere på de kommende acontoregninger.

Din elregning består af tre dele hvortil kommer momsen på alle poster

undefined

Elprisen er sammensat af fire forskellige dele:

  • El på markedsvilkår som er el købt på den nordiske elbørs - Nordpool. Vi køber det på det frie marked, hvor udbud og efterspørgsel afgør prisen. På din regning står der Markedsel. Og du betaler for hver kWh, du bruger. Du kan selv vælge, om du vil have en bestemt type aftale hos din elleverandør. Hos RAH Elhandel A/S kan du vælge mellem forskellige priser og aftaler. Se vores produkter her.
  • Transport af el og offentlige forpligtelser er betaling for at få transporteret din el gennem kablerne til din stikkontakt. Dit lokale distributionsselskab (f.eks. RAH Net A/S) sørger for kablerne i elnettet. Netabonnement dækker de omkostninger der er til at vedligeholde og reparere elnettet og din elmåler. Abonnementet dækker også energirådgivning og administration. Du kan ikke selv vælge dit distributionsselskab.
  • Elafgift til staten opkræves også via dit elhandelsskab på statens vegne, og din udgift er den samme, uanset hvilket elselskab du køber din el (el til markedspris) hos.
  • Moms betales af el til markedspris og af transport og elafgifter. Da denne pris er afhængig af ovenstående priser, er den udeladt af nedenstående grafiske illustration.
 
Seneste nyt
Seneste nyt
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Seneste nyt
Seneste nyt
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 
 
Vinder på messe i Rofi 2018 Læs mere her
 
 
RAH Elhandel på E-boks Undgå at vente på posten efter din elregning Læs mere her
 

Kontakt os via formular

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes , i formatet email@firmanavn.dk
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes
 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med seneste nyheder og aktuelle tilbud
 

Vigtig information til dig!

Sammen er vi stærkere for dig...

Sammen er vi stærkere for dig...

RAH Elhandel A/S og MES Elhandel A/S

fusioner til gavn for dig

Læs mere